نامزدم (باکره) هست میخواهیم طلاق توافقی بگیرم سوال بنده 1. بابت مهریه و نفقه وحق و حقوقی و شرعی فلان مبلغ دریافت خواهد کرد آیا بعد از طلاق میتواند به مهریه اش رجوع کند یا خیر؟

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران