مشکلات عدم اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وراث چیست ؟

آیا انجام انحصار وراثت بدون شناسنامه امکان پذیر است ؟
فوریه 5, 2020
آیا اخذ گواهی انخصار وراثت در قبل و بعد سال ۱۳۹۵ تغیراتی داشته است ؟
فوریه 5, 2020