سایت سامانه نوبت دهی طلاق را می خوام.

آیا جلسه مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟
فوریه 10, 2020
برای انجام مراحل کار ایا حتما در مرکز استان قابل انجام است یا در شهرستان هم انجام خواهد؟ پذیرفت؟ و برای ثبت در سامانه من محل اسکانم در استانی دیگر هست و همسرم بنابه دلایل اختلافات در استان خودش مستقره….. باید حتما من در استان محل مستقر همسرم درخواست بدم؟ با سپاس فروان از راهنماییهای شما.
فوریه 10, 2020