زوجه می تواند به شوهر خود در طلاق توافقی وکالت دهد؟

در طلاق توافقی آیا زوجه می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و مهریه بیشتری درخواست کند؟
مارس 9, 2020
در چه مواردی زن می تواند تقاضای طلاق کند ؟
مارس 9, 2020