در طلاق توافقی تکلیف هدایا از قبیل هدیه تولد عیدی داده شده به چه صورت است

من 60 ساله هستم سالهاس همسرم بعلت بیماری فوت شده .بعلت تنهایی تصمیم گرفتم ازدواج کنم حدود سه ماه پیش از طریق سایت همسر یابی با شخصی اشنا شدم.ایشان دو فرزند پسر بزرگ یکی 27 ساله که ازدواج کرده و دیگری 23 ساله که با ایشان زندگی میکند .طبق صحبتها و موافقت اشان قرار شد ایشان همه چیز را رها کند بامن ازدواج کند ودر هرکجا مسکن داشته باشم زندگی کند.متاسفانه بعداز عقد.فقط بمدت دو هفته به منزت من امدند.و گفتند من نمیتوتنم بچه هایم ومادرم را رها کنم .وپیش شما باشم و منزل راترک وبه شعر خودشان در بیجار رفتند در صورتیکه من در اصفهان سکونت دارم..حال میخواهم سوال کنم با توجه که ادرس همسرم در بیجار کردستان میباشد ومن در اصفهان هستم از چه طریقی شکایت کنم وچگونه..ایا من چگونه میتوانم اورا که تمکین نکرده ونمیکند طلاق دهم.متشکرم
مارس 9, 2020
بنده 4سال است با یک پسر عقد هستم، ایشان 4سال هیچ گونه خرجی و نفقه ای به بنده پرداخت نکرده است آیا میتوانم نفقه 4سال ازش بگیرم؟ مهریه ام 313 سکه است، بخواهم طلاق توافقی بگیرم باید چکار کنم؟
مارس 14, 2020