در طلاق توافقی تکلیف هدایا از قبیل هدیه تولد عیدی داده شده به چه صورت است

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران