تاریخ فوت پدربزرگم در ثبت احوال زده نامعلوم ولی نوشته شده در سال 74 ثبت شده. الان برای انحصار وراثت باید چکار کنه

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران