برای انجام مراحل کار ایا حتما در مرکز استان قابل انجام است یا در شهرستان هم انجام خواهد؟ پذیرفت؟ و برای ثبت در سامانه من محل اسکانم در استانی دیگر هست و همسرم بنابه دلایل اختلافات در استان خودش مستقره….. باید حتما من در استان محل مستقر همسرم درخواست بدم؟ با سپاس فروان از راهنماییهای شما.

سایت سامانه نوبت دهی طلاق را می خوام.
فوریه 10, 2020
آیا قاضی میتونه جلوی طلاق رو بگیره ؟
فوریه 10, 2020