آیا طلاق توافقی طی یک هفته انجام میشود؟؟ یا مدت زمان بیشتری نیاز دارد باتوجه به این دوطرف نزدیک به 6سال جدا زندگی میکنند و زوج مهریه رابه صورت اقساط پرداخت میکند و اکنون توافق کردند که مبلغی بگیرند و جدا شوند.

آیا راهی هست که طلاق توافقی زود صورت بگیره رفتیم دفترخانه میگه 4 ماه اینا طول میکشه ممنونم
فوریه 26, 2020
من و خانمم قراره به شکل توافقی از هم جداشیم و سر کلیه مسائل مالی به توافق دوطرفه رسیده ایم، کلاس مشاوره قبل از طلاقم که از طرف سازمان بهزیستی بوده شرکت کردیم و نامه عدم سازش مشاور هم دریافت کردیم حالا خواستم ببینم بعد از دادن دادخواست طلاق از طریق دفاتر قضایی چقدر طول میکشه تا رأی دادگاه صادر بشه؟
فوریه 26, 2020