آیا در طلاق توافقی دادگاه تعیین کننده پرداخت مهریه هست یا بین دو شخص هرچه توافق شده انجام می گیرد؟

من سه ساله دارم مهریه میگیرم از اول ماهی یه نیم سکه بود ولی وقتی سکه گرون شد تعدیل زد و مهریه من شد هر سه ماه یه نیم سکه شرایط طلاق ندارم از همسرم خیانت دیدم ولی نمیتونم ثابت کنم الان میخوام طلاق بگیرم ولی میگن دادخواست بدی باید مهریه رو ببخشی میخوام شکایت کنم مهریه مو زیاد کنن بلکه فشاری به طرفم بیاد و خودش برای طلاق توافقی اقدام کنه میخواستم بدونم باید چیکار کنم الان؟
مارس 14, 2020
اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و مرد از زن در برابر حق طلاق بذل مهریه کند و اینها از هم طلاق رجعیه بگیرند، چون زن از حق طلاق خود استفاده نکرده و تقاضای طلاق از سمت مرد بوده زن باز هم نمیتواند مهریه اش را مطالبه کند؟ و اینکه اگر مرد در دوران عده رجعیه به زن رجوع کند وضعیت مهریه (مقدار آن) و حق طلاقی که در برابر بذل مهریه به زن داده بود به همان صورت باقی میماند یا وضعیت جدیدی به وجود می آید؟
مارس 21, 2020