آیا گرفتن گواهی انحصار وراثت به معنای تقسیم اموال است؟

ماده۱۷ قانون مالیات بر ارث
ماده۱۷ قانون مالیات بر ارث
فوریه 23, 2024