آیا در قانون مالیات بر ارث بعد سال ۹۵ این امکان وجود دارد که با پرداخت مالیات بخشی از ترکه (مثلا حساب بانکی) به آن دسترسی پیدا کنیم تا به وسیله آن مالیات بقیه اموال را هم پرداخت کنیم. در این صورت لطف میفرمایید بفرمایید در کدام ماده این حق داده شده است؟

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران